Privacy statement

Derec kijkt verder dan cv’s, daarom verzamelen we persoonsgegevens. We gaan zeer zorgvuldig om met (de verwerking van) persoonsgegevens en proberen je zo duidelijk en transparant mogelijk hierover te informeren. Hieronder tref je ons privacystatement waarin wij uitleggen welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan. Wanneer je hier vragen over hebt, horen wij dat graag.

Derec is gevestigd aan de Suikersilo-West 22, 1165MP te Halfweg en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je gegevens invult of achterlaat op onze website, je inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer we goed weten wat je zoekt en wie je bent, kunnen we je goed begeleiden en wordt je niet lastig gevallen met nutteloze informatie. Jouw persoonsgegevens gebruiken we voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens, emailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Curriculum vitae en motivatiebrief
 • Informatie over opleidingen, stages en werkervaring
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties
 • (Pas)foto – op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor Derec gaat werken/werkt/hebt gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • VOG
 • Daarnaast verwerken wij soms gegevens in het kader van een pre-employment screening

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden tot 2 jaar na het laatste contact bewaard. De bewaartermijn die Derec hanteert is afhankelijk van de wet- en regelgeving inzake het bewaren van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht. Meer informatie over wettelijke bewaartermijnen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekken we gegevens aan derden?

Derec deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Derec blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Derec en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@derec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Derec wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Derec gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Derec gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t…

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Trackers:

 • double click -> google
 • google tack manager -> google
 • google -> analytics
 • Typekit -> adobe

Cookies:

 • _ga -> google
 • _gid -> google
 • _gat -> google
 • craftsessionid -> craft cms

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Derec neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@derec.nl

Aanpassen privacy statement

Derec behoudt zich aan het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.