Ouderschapsverlof in 2024: deze nieuwe regels gelden voor onderwijzers

Ouderschapsverlof is een belangrijk onderwerp voor iedereen die werk en gezin probeert te combineren. Vanaf augustus 2024 gelden er nieuwe regels die van invloed zullen zijn op iedereen die in het onderwijs werkt, van kleuterjuf tot de universiteitsprofessor. Ontdek hieronder wat er voor jou verandert.

Nieuwe cao's voor de onderwijssector

In de nieuwste cao’s voor bijna alle onderwijssectoren (hbo uitgezonderd) zijn nieuwe afspraken gemaakt over ouderschapsverlof. Goed nieuws: het percentage dat je krijgt als je verlof opneemt, is omhoog gegaan. Het kabinet moedigt ouders aan om dit verlof vooral in het eerste levensjaar van hun kind op te nemen, vaak is daar in de nieuwe cao-afspraken rekening mee gehouden.

Primair onderwijs: flexibeler ouderschapsverlof met meer loon tijdens het eerste jaar

In het primair onderwijs wordt het ouderschapsverlof vanaf 2024 een stuk flexibeler. Je hebt vanaf nu recht op 1040 uur ouderschapsverlof, om te verspreiden over een periode tot je kind 8 jaar is. Dit maakt het eenvoudiger om werk met het ouderschap te combineren, zonder dat de klas hieronder lijdt.

Van de 1040 uur ouderschapsverlof zijn er 415 betaald, wat neerkomt op ruim 10 weken. Neem je dit verlof op in het eerste levensjaar van je kind, dan wordt nu 75% van je loon doorbetaald. Een flinke sprong van de eerdere 55%. Heb je al eerder een deel van je betaald verlof opgenomen? Geen probleem, je kunt vanaf augustus nog steeds gebruik maken van die 75% uitbetaling voor elk resterend deel tijdens het eerste levensjaar van je kind.

Voortgezet onderwijs: meer afstemming op uiteenlopende behoeften

Vanaf 2024 profiteer je als docent in het voortgezet onderwijs van meer flexibele ouderschapsverlofregelingen. Je hebt recht op 830 uur ouderschapsverlof per kind, waarvan er 415 uur betaald zijn. Deze uren zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van docenten die lesgeven aan verschillende leerjaren.

Neem je het betaald verlof op tijdens het eerste levensjaar van je kind, dan ontvang je 75% van je salaris, een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de eerdere 55%. Kies je ervoor om het verlof na dat jaar op te nemen, tot je kind 4 jaar wordt, dan geldt het oude percentage van 55%. Je kunt het onbetaalde verlof gebruiken tot je kind 8 jaar is.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo): meer mogelijkheden voor deeltijdwerk en flexibele roosters

Het ouderschapsverlof voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt niet alleen flexibeler, maar ook toegankelijker. Ben je werkzaam op het mbo en krijg je een kind? Dan heb je recht op maximaal 830 uur verlof.

In het eerste levensjaar van je kind kun je 360 uur verlof opnemen tegen 70% van je loon. De overige 470 uur kun je flexibel gebruiken: 415 uur tegen 55% van je loon als je kind 0, 1 of 2 jaar is. De resterende uren kunnen ook betaald worden, maar tegen ongeveer 48%.

Deze aanpassingen bieden meer mogelijkheden voor deeltijdwerk en flexibele roosters, waardoor je een betere balans tussen werk en privé kunt vinden zonder dat je professionele ontwikkeling hieronder lijdt.

Hoger beroepsonderwijs: regelingen per hogeschool

In het hoger beroepsonderwijs zijn er geen collectieve afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. Elke hogeschool stelt zijn eigen regels op. Vaak zijn deze regelingen beschikbaar via het intranet, dus zoek ze op of vraag ernaar bij de afdeling personeelszaken. Zij kunnen je informeren over de specifieke regelingen die gelden op jouw hogeschool.

Wetenschappelijk onderwijs (wo): meer gelijkheid en toegankelijkheid

In het wetenschappelijk onderwijs wordt het ouderschapsverlof vanaf augustus 2024 vooral gekenmerkt door meer nadruk op gelijkheid en toegankelijkheid. Werkzaam op een universiteit? Dan heb je recht op in totaal 26 weken verlof, waarvan de helft, 13 weken, betaald is. Voorheen kon je dit opnemen tot je kind 8 jaar oud was, waarbij je 62,5% van je loon ontving. Met de nieuwe wet stijgt dit percentage naar 70%, mits het verlof in het eerste jaar wordt opgenomen.

Als je ervoor kiest het verlof niet in het eerste jaar van het ouderschap op te nemen, kun je de oude regeling blijven gebruiken. Over de indeling van het verlof kun je met je werkgever overleggen.

De veranderingen in het ouderschapsverlof vanaf augustus 2024 zijn een positieve stap voorwaarts om onderwijspersoneel te ondersteunen in hun dubbele rol als opvoeders, zowel thuis als in de klas.

Deel deze blog

Lees meer blogs

Onderwijs

Rondom het roosteren staan schooldirecteuren voor een flinke uitdaging: er is een duidelijk tekort a…

Onderwijs

Basisscholen zoeken het hele jaar door invallers, voor korte en langere periodes. Als invaller zorg…

Onderwijs

Ouderschapsverlof is een belangrijk onderwerp voor iedereen die werk en gezin probeert te combineren…