Dit zijn de taken van een leerkracht basisonderwijs

Als leerkracht basisonderwijs geef je les aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De taken van een leerkracht basisonderwijs lopen uiteen. In de kleuterklas leer je kinderen spelenderwijs cijfers en letters herkennen en optellen en aftrekken met kleine getallen. Aan de hogere klassen geef je les in onder andere rekenen, taal, gym, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en Engels. Daarnaast speel je nog een belangrijke rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Wat doet een leerkracht basisonderwijs

Als leerkracht basisonderwijs heb je de verantwoordelijkheid over ongeveer 23 of 24 kinderen. Dit kan oplopen tot soms wel zo’n 30 leerlingen. Een klas is meestal ingedeeld in onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8).

De taken van een leerkracht basisonderwijs lopen erg uiteen:

Voorbereiden van lessen

Een belangrijke taak als leraar basisonderwijs is het voorbereiden van lessen. Deze moet je allemaal voorbereiden, thuis of op school. Je moet knutselopdrachten, liedjes en andere materialen uitzoeken en je oefent hoe je de stof van een bepaald vak gaat uitleggen.

Lesgeven

Als leerkracht in het primair onderwijs is lesgeven je hoofdtaak. Hoe zo’n lesdag eruitziet verschilt per groep. In de onderbouw bereid je kinderen spelenderwijs voor op vakken die zij in de middenbouw gaan krijgen. Denk hierbij aan het leren van cijfers en letters en het maken van sommetjes met kleine getallen. Daarnaast leer je ze basisvaardigheden als knutselen en leren veters strikken. Vanaf groep 3 leren kinderen lezen, rekenen en schrijven. Ook komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, drama en tekenen om de hoek kijken. In de middenbouw- en bovenbouw is een van de taken als leerkracht basisonderwijs het voeren van kringgesprekken, het geven van proefwerken en het afnemen van overhoringen. Je krijgt dan ook te maken met taken als nakijken, rapporten schrijven en toet gegevens in de administratie verwerken.

Coachen

Het is als leraar in het basisonderwijs niet alleen jouw taak om kinderen kennis bij te brengen, je bent ook pedagoog. Dat wil zeggen dat je kinderen begeleidt in hun persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel daarvan is het observeren van het gedrag binnen de groep.

Orde bewaren

Verantwoordelijkheid dragen voor een groep van soms wel 30 leerlingen is pittig. Om chaos te voorkomen is het bewaren van orde een belangrijke taak als leraar basisonderwijs. Je zorgt ervoor dat kinderen goed naar je luisteren. Kinderen die moeilijk leren geef je extra aandacht en ondersteuning.

Activiteiten plannen en begeleiden

Een van de taken als leerkracht basisonderwijs is ook het organiseren van feesten, sport- en spelactiviteiten, themaweken, schoolkampen en excursies.

Opdrachten bedenken, voorbereiden en beoordelen

Als juf of meester in het basisonderwijs heb je vaak veel vrijheid om je eigen lesmateriaal te ontwikkelen. Hierin kun je creatief zijn en leerlingen bepaalde vaardigheden bijbrengen op je eigen manier.

Vergaderen met collega’s en management

Leerkrachten vergaderen regelmatig met elkaar. Hierin wordt besproken hoe de school zaken ervoor staan. Denk bijvoorbeeld aan de methodes die worden toegepast, hoeveel budget er beschikbaar is voor het volgende schooljaar en hoe de groep 8 musical georganiseerd gaat worden.

Contact onderhouden met ouders en begeleiders

Het is belangrijk dat ouders op de hoogte worden gebracht van de voortgang van hun kind. Een van de taken van een leerkracht basisonderwijs is het voeren van een tien minutengesprek. Hierin bespreek je uitgebreid de voortgang van het kind op basis van het rapport. Daarnaast wordt ook de sociaal-emotionele voortgang besproken.

Waar werk je als leraar basisonderwijs?

Als leraar basisonderwijs ben je vanzelfsprekend werkzaam in het basisonderwijs. Wel zijn er verschillende vormen van onderwijs. Zo is er een onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Het bijzonder basisonderwijs is verbonden aan een bepaalde onderwijsmethode, zoals Jenaplan of Montessori, aan een bepaalde levensbeschouwing of godsdienst, bijvoorbeeld Christelijk of Islamitisch. Daarnaast is er ook nog speciaal onderwijs, onderwijs speciaal voor kinderen met leer- of gedragsproblematiek.

Hoe ziet je dag als leerkracht op een basisschool eruit?

Geen beroep is zo afwisselend als dat van een leerkracht in het basisonderwijs. De werkdag van een leraar begint vaak tussen 07.30-08.00. Je zorgt ervoor dat het lokaal gereed wordt gemaakt om de leerlingen te ontvangen. Vaak heb je in deze tijd ook tijd om even bij te praten met je collega juffen en meesters.

Het ligt er natuurlijk aan met welke leeftijd je te maken hebt, maar vaak begint de werkdag met een kringbespreking of lesgeven in onder andere taal, rekenen of natuur. Daarna is het vaak tijd om met je kinderen te gaan eten en buitenspelen. Tijdens je pauze eet je samen met andere docenten en onderwijsassistenten.

Aan het einde van de dag kijk je het werk dat leerlingen hebben gemaakt na en bereid je vaak de lessen voor de volgende dag voor. Na schooltijd ben je ook bezig met het opruimen van materialen, bijhouden van administratie of het voeren van oudergesprekken.

Hoe word je leraar basisonderwijs?

Wil jij graag leraar basisonderwijs worden? Dan heb je een afgeronde hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) nodig om als leraar in het basisonderwijs te mogen werken. De voltijdopleiding aan de pabo duurt 4 jaar. In jaar 3 ga je je specialiseren in een bepaalde leeftijdsgroep. Zo kun je ervoor kiezen om met jonge kinderen te gaan werken van 4 tot 8 jaar. Of juist de oudere leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar. In het laatste jaar loop je voor langere tijd stage op een basisschool.

Er zijn altijd meerdere wegen naar Rome, dat geldt ook voor het halen van een lesbevoegdheid. Naast de pabo zijn er verschillende routes om leerkracht basisonderwijs te worden. Ontdek daar meer over in onze blog: werken in het onderwijs.

Dag van de Leraar

Als leerkracht in het primair onderwijs kun je rekenen op veel cadeautjes tijdens de Dag van de Leraar. Dit wereldwijde initiatief zet alle leraren in het basisonderwijs een dag in het zonnetje. De Dag van de Leraar vindt plaats op 5 oktober. Het is voor veel scholen het moment dat het onderwijzend personeel in het zonnetje wordt gezet door een bedankje te geven. Steeds vaker geven ook ouders een presentje aan de leraar of lerares van hun kind.

Wat verdient een leerkracht basisonderwijs?

Leraar zijn in het basisonderwijs betekent veel vrijheid voor creativiteit, minder werkuren dan een doorsneejob, veel vakantiedagen en een goed pensioen. Maar wat schuift het eigenlijk? Een leraar in het primair onderwijs verdient tussen de €3.500 en €7.190. Dat is inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Voor een compleet overzicht van de schalen, treden en beloningen in het primair onderwijs verwijzen we je graag door naar het artikel van de Rijksoverheid: wat verdien ik als leraar in het primair onderwijs?

Lees ook onze blog: Wat verdient een leraar in het basisonderwijs?

De ideale vacature voor een leraar primair onderwijs

Ben jij net klaar met je studie en sta je te trappelen om aan de slag te gaan in het basisonderwijs? Of ben je er misschien wel aan toe om op een andere school aan de slag te gaan? Dan zit je bij Derec goed. Wij gaan graag voor je aan de slag om de ideale vacature leerkracht basisonderwijs voor jou te vinden. We leren je eerst graag kennen in een persoonlijk gesprek. Daarna gaan wij pas op zoek. Hebben we dé vacature basisonderwijs voor jou gevonden? Dan begeleiden we je graag verder en zorgen we ervoor dat jij met het grootste plezier naar je werk gaat. Schrijf je in, dan nemen wij contact met je op.

Deel deze blog

Lees meer blogs

Zorg

Wil jij alles uit je zorgstage halen? Start dan met het stellen van duidelijke leerdoelen. Belangrij…

Zorg

Het integraal zorgakkoord 2024. Je hebt er vast al iets over gehoord of gelezen. Het is een belangri…

Zorg

Je koos ooit vol passie voor het leven als zelfstandige in de zorg. Je was op zoek naar vrijheid, fl…