Technologische ontwikkelingen binnen de zorg

De gezondheidszorg in Nederland, hoe kan het beter? Het is een vraagstuk wat dit jaar veelal aan bod is gekomen. Technologische ontwikkelingen binnen de zorg maakten al een enorme opmars. Denk bijvoorbeeld aan leefstijlmonitoring waardoor dementerende ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, applicaties waarmee je herhaalrecepten bij de apotheek kan aanvragen of een ‘slimme’ medicijndoos die een seintje geeft wanneer het tijd is voor de medicatie. Mede door het coronavirus zijn technologische ontwikkelingen binnen de zorg in een heuse stroomversnelling terechtgekomen. Hoe en wat kan je verwachten als je in de zorg werkt?

Belang technologische ontwikkelingen

In tijden dat persoonlijk contact zo lastig is, werd er veel geprofiteerd van technologische ontwikkelingen. Er is het afgelopen jaar dan ook volop gebruik gemaakt van Teams, Skype en Facetime. Binnen de gezondheidssector is dit niet anders geweest.

Met een groot tekort aan gediplomeerde zorgprofessionals is het cruciaal dat deze professionals zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Door de inzet van technologische ontwikkelingen, zoals beeldbellen in plaats van face-to-face afspraken, kunnen zorgprofessionals dan ook zo efficiënt mogelijk aan de slag.

Ontzien van zorgpersoneel

Een mooi voorbeeld van hoe technologie binnen de gezondheidszorg kan leiden tot kwalitatief hoge zorg met minder mankracht, is de app CARO. Dit is een app waarbij patiënten met het coronavirus vanuit huis de professionele begeleiding en monitoring kunnen krijgen die zij nodig hebben, zonder het gevaar te lopen om andere mensen te besmetten. Bovendien maakt de app gebruik van een gebruiksvriendelijke chatrobot, waardoor artsen gedeeltelijk worden ontzien.

Ontzorgen via apps

Eenzelfde soort applicatie is Luscii, de app die (chronisch) zieken helpt bij het thuismonitoren van de vitale waarden. Hierdoor hoeven patiënten niet onnodig vaak naar het ziekenhuis, krijgen zij goed inzicht in eventuele schommelingen van de vitale waarden en kunnen zorgverleners zich richten op patiënten die extra persoonlijke aandacht nodig hebben. De app is in te zetten bij bijvoorbeeld COPD-, diabetes- of hartpatiënten en zorgt ervoor dat de patiënt zelf (gedeeltelijk) de touwtjes in handen kan nemen. Door middel van het beantwoorden van diverse controlevragen en het registreren van verschillende metingen, wordt een betrouwbaar dossier opgebouwd. Zijn er bijzondere afwijkingen binnen de metingen te zien? Dan wordt er snel en eenvoudig contact opgenomen met een arts.

De inzet van zorgrobots

Het woord robot in combinatie met zorg kan misschien een beetje afschrikken, maar dat is nergens voor nodig. Er zijn verschillende varianten in opkomst, waarbij bijvoorbeeld de knuffelrobot een grote hit is bij dementerende ouderen. Denk hierbij aan knuffeldieren die door middel van geluid en beweging reageren. Hierdoor krijgen de ouderen zelf weer het gevoel van zorgen en hebben hulpverleners en mantelzorgers even de handen vrij. Ook kunnen zorgrobots worden ingezet om mensen te helpen herinneren om te eten, aan gemaakte afspraken of het tijdig nemen van medicatie. Bij sommige robots is het ook mogelijk de wijkverpleging een seintje te geven als medicatie niet of te laat wordt ingenomen.

Medisch specialisme op afstand

Ook het bieden van niet-directe of complexe zorg zal steeds meer digitaal plaatsvinden. Denk hierbij aan een huisarts die zijn spreekuur (deels) digitaal organiseert bij patiënten waar dit mogelijk is. Voordeel aan deze verschuiving is dat het veel makkelijker wordt om een overleg te organiseren met een multidisciplinair team om bijvoorbeeld een second opinion te doen.  Ook levert de verschuiving van face-to-face spreekuur naar een digitaal spreekuur een tijdsbesparing op, waardoor een arts juist extra tijd heeft voor kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen. Deze technische ontwikkeling zorgt voor tijdbesparing en het uitwisselen van kennis, waar de geboden zorg alleen maar van kan profiteren.

Persoonlijke zorg op maat

Bij de grote opmars van de technologie in de zorg zijn er ook tegengeluiden te horen. Want gaan deze technologische ontwikkelingen niet ten koste van zorg op maat? Moeten we verwachten dat het persoonlijke aspect binnen de zorg nu volledig zal verdwijnen? Door de inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg kunnen zorgprofessionals bepaalde werkzaamheden uit handen geven. Hierdoor ontstaat er juist meer ruimte voor persoonlijke zorg op maat. Denk aan het voorbeeld van de dokter die door gebruik van digitale intakes uiteindelijk meer tijd heeft voor ‘offline’ zorg aan ouderen.

Bovenal is de zorg natuurlijk niets zonder gediplomeerde zorgprofessionals. Daarom zijn wij altijd op zoek naar betrokken zorgprofessionals en denken graag in mogelijkheden. Ben jij bijvoorbeeld een tijdje uit de zorg geweest, maar wil jij weer bekwaam worden? Daar helpen wij je graag mee.

Deel deze blog

Lees meer blogs

Zorg

Wil jij alles uit je zorgstage halen? Start dan met het stellen van duidelijke leerdoelen. Belangrij…

Zorg

Het integraal zorgakkoord 2024. Je hebt er vast al iets over gehoord of gelezen. Het is een belangri…

Zorg

Je koos ooit vol passie voor het leven als zelfstandige in de zorg. Je was op zoek naar vrijheid, fl…