De 6 interactievaardigheden in de kinderopvang: dit zijn ze en zo pas je ze toe!

Werk jij in de kinderopvang of sta je aan het begin van je carrière als pedagogisch medewerker? Dan weet je dat het werken in de kinderopvang vraagt om de inzet van verschillende vaardigheden. Of je nu werkt met de allerkleinsten bij een kinderdagverblijf, in jouw eigen thuisomgeving als gastouders werkt of misschien wel met tieners werkt in de naschoolse opvang. Om kinderen goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat je werkt volgens de 6 interactievaardigheden in de kinderopvang. Hieronder lees je welke dat zijn en hoe je ze in de praktijk toepast!

Ter info: Sinds november 2023 bemiddelt Derec niet meer in de kinderopvang.

Wat zijn interactievaardigheden?

Voordat we antwoord geven op de 6 interactievaardigheden in de kinderopvang is het eerst belangrijk om antwoord te geven op de vraag ‘’wat zijn interactievaardigheden?’’.

Met interactievaardigheden worden de vaardigheden bedoeld die we gebruiken om te communiceren en interactie te hebben met andere mensen. Pedagogische interactievaardigheden gaan over de manier waarop je op een positieve en effectieve manier kunt communiceren met kinderen, ouders en collega’s.

De 6 interactievaardigheden in de kinderopvang op een rij

De 6 interactievaardigheden in de kinderopvang zijn onderverdeeld in twee soorten: basale vaardigheden en educatieve vaardigheden. Basale interactievaardigheden leren je hoe je ervoor zorgt dat kinderen zich prettig en gezien voelen in de kinderopvang. Educatieve interactievaardigheden zijn belangrijk om kinderen de kans te geven om zichzelf en elkaar te ontdekken en nieuwe dingen te leren.

Basale interactievaardigheden

De 6 interactievaardigheden in de kinderopvang zijn dus onderverdeeld in basale en educatieve vaardigheden. Als je over goede basale interactievaardigheden beschikt, dan zul je merken dat kinderen veel meer betrokken en enthousiast zijn. En niet te vergeten, ze zullen zich veilig en vertrouwd voelen bij jou.

De basale interactievaardigheden zijn onderverdeeld in de volgende vaardigheden:

Sensitieve responsiviteit

Sensitieve responsiviteit betekent dat je als kinderopvangmedewerker goed reageert op de behoeften en emoties van de kinderen waarop je past. Maar hoe doe je dat, sensitief reageren?

 1. Let goed op de signalen van kinderen. Als je ziet dat ze verdrietig zijn of iets nodig hebben, dan reageer je daarop.
 2. Praat op een rustige en kalme manier. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich vertrouwd voelen bij jou.
 3. Geef kinderen de ruimte om hun emoties te uiten. Hierdoor leren ze dat het niet erg is om soms boos, verdrietig of bang te zijn en hoe ze met deze emoties om moeten gaan.
 4. Gebruik aanrakingen om steun te geven. Soms hebben kinderen gewoon een knuffel nodig om zich beter te voelen.
 5. Laat kinderen zelf keuzes maken. Zo voelen ze zich gehoord en serieus genomen.

Respect voor autonomie

Respect voor autonomie betekent dat je kinderen de ruimte geeft om zelf oplossingen te vinden en keuzes te maken. Geef ze bijvoorbeeld de keuze over wat ze willen eten of welk spelletje ze willen spelen. Door kinderen dingen zelf te laten doen, bijvoorbeeld hun eigen jas aan doen of hun eigen boterham te smeren leren ze dat ze zelfstandig kunnen zijn. Door hier vervolgens positieve feedback op te geven stimuleer je hun zelfvertrouwen.

Structureren en grenzen stellen

Het stellen van grenzen en het structureren van de kinderopvang klinkt misschien een beetje streng, maar het biedt kinderen juist houvast, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Als pedagogisch medewerker is het jouw taak om een veilige omgeving te creëren. Dat betekent dat je structuur en regels moet bieden, zodat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor voelen ze zich veilig en kunnen ze zich beter ontwikkelen.

Maar hoe doe je dat, structureren en grenzen stellen? Hier zijn een paar tips:

 1. Wees duidelijk in je communicatie. Gebruik korte zinnen en leg regels op een begrijpelijke manier uit.
 2. Maak gebruik van routines. Bijvoorbeeld door altijd op hetzelfde tijdstip te eten. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren en dat geeft ze een gevoel van veiligheid.
 3. Stel duidelijke grenzen. Geef aan wat wel en niet mag en houd je daar ook aan. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt.
 4. Geef positieve feedback. Als een kind zich netjes aan de regels houdt, geef daar dan een compliment over. Dit stimuleert gewenst gedrag.
 5. Zorg voor een veilig omgeving. Zorg dat er geen gevaarlijke voorwerpen in de buurt zijn en dat de ruimte veilig is om in te spelen.

Lees ook: werken in de kinderopvang? Welk kinderdagverblijf past bij jou?

Educatieve interactievaardigheden

Educatieve pedagogische interactievaardigheden in de kinderopvang helpen je om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en ze te stimuleren om te leren en te groeien. Het is belangrijk om te onthouden dat elk kind uniek is en zijn eigen tempo heeft. Wees geduldig en geef ze de ruimte om te groeien.

De educatieve interactievaardigheden zijn onderverdeeld in de volgende vaardigheden:

Praten, uitleggen en luisteren

Als je met kinderen werkt, is het belangrijk om duidelijk te praten en de juiste woorden te gebruiken die bij hun leeftijd passen. Leg dingen uit op een rustiger en duidelijke manier en gebruik voorbeelden om het visueel te maken. Zo kunnen ze je goed volgen en weten ze beter wat er van hen verwacht wordt. Het is ook belangrijk om actief te luisteren naar wat de kinderen te zeggen hebben, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Stel ze vragen en toon interesse in hun verhaal.

Stimuleren van de ontwikkeling

Als kinderopvangmedewerker is het belangrijk om kinderen te helpen groeien en zich te ontwikkelen op verschillende gebieden, zoals taal, cognitie, motoriek en sociale vaardigheden. Door hun nieuwsgierigheid te prikkelen, of hen te stimuleren bij een activiteit die ze nog net niet zelf kunnen breng je ze weer een stapje verder in hun ontwikkeling.

Hier zijn een aantal tips om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren:

 1. Speel met de kinderen en betrek ze bij verschillende activiteiten. Spel is een belangrijke manier waarop kinderen leren en ontwikkelen.
 2. Geef kinderen de kans om te experimenteren en te ontdekken met verschillende materialen. Zo leren ze over oorzaak en gevolg en ontwikkelen ze hun creativiteit.
 3. Lees boeken voor en vertel verhalen. Zo ontwikkelen kinderen hun taal- en luistervaardigheden en stimuleer je hun fantasie.

Begeleiden en stimuleren van onderlinge interactievaardigheden

Het is belangrijk om als pedagogisch medewerker of kinderopvangmedewerker te zorgen voor een omgeving waarin kinderen met elkaar kunnen spelen. Zo nodig begeleid je de kinderen daarbij. Zo leren ze hoe ze goed met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Hier zijn een paar tips om dit te doen:

 1. Moedig kinderen aan om elkaar te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door ze te laten samenwerken aan een project of door ze te vragen om elkaar te helpen bij het opruimen van speelgoed.
 2. Stimuleer kinderen om naar elkaar te luisteren. Leer ze om beurten praten en hun gedachten en gevoelens uit te drukken.
 3. Laat kinderen hun eigen conflicten oplossen. Moedig hen aan om samen een oplossing te vinden. Ondersteun ze daarbij waar nodig.
 4. Geef kinderen de kans om te spelen en te communiceren met kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Zo leren ze omgaan met verschillende perspectieven en ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden.

Het ontwikkelen en toepassen van deze 6 interactievaardigheden in de kinderopvang is van groot belang om een positieve en ondersteunende omgeving te creëren.

Werken in de kinderopvang?

Wil jij graag werken in de kinderopvang of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ga aan de slag met de 6 interactievaardigheden in de kinderopvang en vind een baan via Derec! Bij ons vind je een breed aanbod vacatures in de kinderopvang: pedagogisch medewerker babygroep, dreumesgroep of peutergroep, pedagogisch medewerker BSO, pedagogisch medewerker verticale groep en vacatures kinderdagverblijf.

Lees hier wat het werk van een pedagogisch medewerker in de kinderopvang zo waardevol maakt.

Deel deze blog

Lees meer blogs

Kinderopvang

De kinderopvang: een omgeving waarin elk kind de kans krijgt om te groeien, te leren en vooral heel…

Kinderopvang

Werk jij in de kinderopvang of sta je aan het begin van je carrière als pedagogisch medewerker? Dan…

Kinderopvang

Volg je momenteel de opleiding tot pedagogisch medewerker en wil je hierna dolgraag aan de slag in d…